top of page

Privatlivspolitik

​- Jeg passer godt på dine data

Black.png

Behandling af persondata: 

Nedenstående beskriver privatlivspolitikken for virksomheden Levetid  v/psykolog Malene Hollmann, herunder hvordan håndtering af dine persondata sker. 

 

Som klient eller kunde hos Levetid afgiver du ofte personlige eller helbredsmæssige oplysninger i terapisammenhæng, coaching eller ved scope og løsninger af organisationspsykologiske opgaver. De oplysninger du giver mig, benytter jeg til at at vurdere, tilrettelægge og udføre dit terapeutiske forløb eller opgaveløsning.

 

Hvis du henvender dig på vegne af en anden person, skal du sikre dig, at henvendelsen sker i overensstemmelse med vedkommende, og at vedkommende gøres opmærksom på denne privatlivspolitik. For klienter under 16 år skal samtykkeerklæringen accepteres af forældre eller anden værge.

Jeg filmer parsessioner til brug i supervision, hvor min supervisor kigger på min rolle og metode for at sikre min faglige udvikling. Alt materiale opbevares GDPR-forsvarligt og slettes efter supervisionen, og par underskriver en samtykkeerklæring, når vi mødes.
 

Dine persondata gemmes i maksimalt fem år fra den seneste aktivitet. Dette sker for at undgå, at du skal betale for en ny opstartssamtale, hvor jeg indhenter samme informationer, som du allerede har afgivet tidligere, såfremt du måtte ønske at holde en pause og genoptage samarbejdet på et senere tidspunkt. Herudover er der andre juridiske forpligtelser der gør, at udvalgte persondata skal lagres i noget tid efter forløbet, det være sig både regnskabsloven og psykologloven.

 

Oplysninger, der behandles:

De persondata og andre oplysninger, du videregiver til mig, er de oplysninger, som behandles og gemmes. Dette kan blandt andet være (men er ikke begrænset til): navn, alder, køn, adresse, kontaktoplysninger, CPR nr., oplysninger om mentalt helbred og livsudfordringer, seksualitet, opvækst og oplysninger fra og om dine forløb.

​Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke: ​

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, du skal blot kontakte mig skriftligt og bede om dette, hvorefter jeg sletter al persondata, der ikke længere skal benyttes til et lovligt formål. Oplysninger der er lovpligtige at lagre, såsom persondata tilknyttet fakturaer eller til min journalpligt, vil fortsat være lagret efter gældende lovgivning.

 

Cookiepolitik: 

Når du besøger levetid.org registreres dit besøg i din browser i form af en cookie. Cookies benyttes ligeledes til en række funktionaliteter. ​En cookie er en lille fil, som indeholder en identifikation af enheden over for Levetid.org. Filen inderholder ikke personlige oplysninger om dig, men benyttes eksempelvis til udvalgte funktionaliteter på hjemmesiden Cookies benyttes på levetid.org til at lagre dit samtykke til cookies.


Hvorfor bliver jeg bedt om at afgive samtykke til brug af cookies?

I henhold til bekendtgørelsen om cookies skal virksomheder indhente samtykke til anvendelse alle cookies, der ikke er teknisk nødvendige for at benytte hjemmesiden. I dette tilfælde benyttes der udelukkende cookies til nødvendige funktionaliteter på hjemmesiden, så derfor indhentes udelukkende et overordnet samtykke for at gøre opmærksom på dette. Hjemmesiden benytter ikke cookies til markedsføringstiltag.

Hvem giver jeg samtykke til?

Du giver samtykke til Levetid v/psykolog Malene Hollmann, CVR: 28600720

Hvis du ønsker at slette cookies

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller blot ikke ønsker at anvende cookies, kan du slette udvalgte eller alle cookies i din internetbrowser ved at følge en af nedenstående eksterne vejledninger. Bemærk, benytter du flere enheder (eksempelvis både computer og smartphone), skal du slette cookies på dem alle. Se nedenstående vejledninger:

​​

bottom of page