top of page

Organisationspsykologi

- Arbejdsliv med mening

Som organisationspsykolog har jeg blik for de enkelte personer, leverancer, agendaer og positioner i organisationer. Jeg er vant til at agere på alle niveauer i danske og globale organisationer og hjælper med følgende udfordringer: 

  • Udvikling af personligt lederskab: Gennem coaching og rådgivning arbejder vi med, hvad der udfordrer dig i din ledelse. Fx ressourcefordeling, konflikter i din personalegruppe, efterlevelse af værdier, medarbejdere der trigger dig negativt, organisationsændringer og kulturforandringer, din work-life balance, gennemslagskraft og kommunikation.  Dette forløb skræddersys til ledere på alle niveauer uanset ledererfaring og kan målrettes en enkelt leder eller omfatte alle ledere i en ledergruppe. 

  • ​Teamudvikling: Teamudvikling designet med fokus på at opnå forretningsmål med udgangspunkt i  jeres teamsammensætning, fælles mål, formåen og ressourcer .  

  • Rekruttering fra A-Z: Design af rekrutteringsproces, afdækning af ønsket medarbejderprofil, generering af stillingsopslag, coache ansættende leder i god interviewteknik og konkrete spørgsmål baseret på kandidatens profil, CV og evt. personlighedstest. Gennemførsel af interview sammen med ansættende leder, tilbagemelding på personligheds- og logik/IQ-test, anbefaling til ledelsen af styrker og udfordringer ved relevante kandidater. 

  • Trivsel, stressforebyggelse og -håndtering: Udvikling af trivsels- og stresspolitik, design af trivselsundersøgelser, samtaler med stressramte medarbejdere og ledere, rådgivning omkring tilbagekomst til arbejde, håndtering af mobning, seksuel chikane og akutte kriser på job. Konfliktmægling og mediation ved samarbejdsudfordringer. 

  • Facilitering af processer: Fx. organisational reviews, omorganiseringer, strategi- og værdiprocesser, ledelsesdage og forandringsprocesser. Jeg agerer tovholder og sikrer gennem godt overblik, god stemning og klar kommunikation, at agendaen nås, alle bliver hørt og beslutninger tages.

  • Workshops og undervisning: Gennemarbejdede oplæg tilpasset jeres målgruppe om trivsel, arbejdsglæde, stressforebyggelse og -håndtering, mobning, seksuel chikane og krænkende adfærd, rekruttering, motivation og performance.

Alle organisationspsykologiske udviklingsopgaver skræddersys jeres virkelighed og udfordringer. Kontakt mig for yderligere information her

Finansielt diagram
bottom of page