Organisatorisk udvikling

- Arbejdsliv med mening

Som organisationspsykolog har jeg blik for de enkelte personer, lag, agendaer og positioner i organisationer. Jeg er vant til at agere og skabe værdi på alle niveauer i danske og globale organisationer og kan hjælpe med følgende udfordringer: 

  • Udvikling af personligt lederskab: Gennem coaching og rådgivning arbejder vi med, hvad der udfordrer dig i din ledelse. Fx ressourcefordeling, konflikter i din personalegruppe, efterlevelse af værdier, medarbejdere der trigger dig negativt, organisationsændringer og kulturforandringer, din work-life balance, gennemslagskraft og kommunikation.  Dette forløb skræddersys til ledere på alle niveauer uanset ledererfaring og kan målrettes en enkelt leder eller omfatte alle ledere i en ledergruppe. 

 

  • ​Teamudvikling: Teamudvikling designet med fokus på at opnå forretningsmål med udgangspunkt i  jeres teamsammensætning, fælles ønsker, aktuelle formåen og ressourcer .  

  • Rekruttering fra A-Z: Design af rekrutteringsproces, afdækning af ønsket medarbejderprofil, generering af stillingsopslag, coache ansættende leder i god interviewteknik og konkrete spørgsmål baseret på kandidatens profil, CV og evt. personlighedstest. Gennemførsel af interview sammen med ansættende leder, tilbagemelding på personligheds- og logik/IQ-test, anbefaling til ledelsen af styrker og svagheder ved relevante kandidater. 

  • Trivsel, stressforebyggelse og -håndtering: Udvikling af trivsels- og stresspolitik, design af trivselsundersøgelser, samtaler med stressramte medarbejdere og ledere, rådgivning omkring tilbagekomst til arbejde, håndtering af mobning, seksuel chikane og akutte kriser på job. Konfliktmægling og mediation ved samarbejdsudfordringer. 

  • Facilitering af processer: Fx. organisational reviews, omorganiseringer, strategi- og værdiprocesser, ledelsesdage og forandringsprocesser. Jeg agerer tovholder og sikrer gennem godt overblik, god stemning og klar kommunikation, at agendaen nås, alle bliver hørt og beslutninger tages.

  • Workshops og undervisning: Gennemarbejdede oplæg tilpasset jeres målgruppe om trivsel, arbejdsglæde, stressforebyggelse, mobning, seksuel chikane og krænkende adfærd, rekruttering, motivation og performance.

Alle organisationspsykologiske udviklingsopgaver skræddersys jeres virkelighed og udfordringer. Kontakt mig for yderligere information her

Finansielt diagram