Hvorfor individuel samtaleterapi?

Det kan være, du mest har det fint, men gerne vil udvikle dig personligt eller arbejdsmæssigt.

Det kan være, du oplever at “køre i ring” med tanke- og handlemønstre, der bremser dig i gode relationer eller at opnå dine livsmål. Det kan være, du har traumer med dig, som påvirker dine relationer. 

 

Uanset hvad dit udgangspunkt er, så møder jeg dig som en kompetent og empatisk sparringspartner. Mit fokus er altid på at hjælpe dig til at mærke og processe det, der spænder ben for dig.

Hvordan foregår det?

Uanset hvor tung, kompleks eller fastlåst din problemstilling opleves, så møder jeg dig afslappet og med fuld åbenhed. Jeg spørger nysgerrigt ind til dine oplevelser, følelser, tanker, kropslige reaktioner, interesser, relationer og arbejdsliv for at få overblik over dine ressourcer, så jeg kan hjælpe dig til at løse dit problem bid for bid.

Jeg bruger tit en tavle i vores sessioner, hvor jeg skriver dine fokuspunkter og nøgleord, så vi sammen holder overblik og kan arbejde med problemløsningen. Her tegner jeg også diverse metaforer og modeller, så du får øje på nye løsningsmuligheder og perspektiver.

 

Min overvejende metode er systemisk og narrativ, hvilket indebærer, at jeg altid anskuer dig og din problemstilling sammenhængende med de øvrige områder af dit liv og de historier, du har med dig og fortæller om dig selv. Derudover inddrager jeg viden om regulering af nervesystemet og emotioner samt elementer fra kognitiv adfærdsterapi, da positive forandringer skabes bedst, når fysisk og psykisk tryghed forenes.

Jeg giver dig overskuelige hjemmeopgaver med derfra, da det er i tiden mellem vores sessioner, din udvikling sker og forankres – og det hjælper jeg dig med i dit tempo.

 

Individuelle terapisessioner varer 50 minutter og koster 1350,- pr. session og kan bookes her​ 

Afbud skal ske senest 24 timer før pr. sms eller opkald, ellers opkræves fuld takst.

Lokalefoto_edited.jpg

Jeg har erfaring med:​

 • Stress og overbelastning

 • Grænsesætning

 • Akutte kriser 

 • Seksuelle overgreb

 • Spiseforstyrrelser

 • Lavt selvværd

 • Angst og frygt

 • Seksuelle udfordringer

 • Utroskab

 • Manglende intimitet i parforhold

 • Tab og dødsfald

 • Poly-seksualitet

 • Kinks og fetichisme

 • Omsorgssvigt

 • Fysisk og psykisk vold

 • Skilsmissevejledning

 • Depression

 • Kronisk sygdom

 • Mobning

Individuel samtaleterapi

- Hvorfor og hvordan